510 - Hij draagt het op Zijn schouder naar huis
 

Vers 1
A
De Heer is mijn Vriend en mijn Leidsman,
   E7         A
Mijn dierbare Herder is Hij.
   Cis         Fism
Hij leidt mij aan levende wa-t'ren,
D  A    E7    A
In malse en grazige wei.
Refrein
 A E7            A
Het af   -   gedwaald lam
Het afgedwaald lam,     af-gedwaald lam
   E7          A
Zoekt Hij in de diepste ravijnen,
A7  D          A
Verzacht vol liefde zijn pij   -   nen
Verzacht vol liefde zijn pij-nen, zijn pijn
D  A        E7      A
En draagt 't op Zijn schouder naar huis.
Vers 2
Hij roept steeds Zijn schapen bij name,
Zij kennen Zijn vriend'lijke stem,
Hij zal hun geloof nooit beschamen,
Zij dienen en volgen Hem.
Vers 3
Al gaat 't over rotsen, door dalen,
Uw Herder gaat immer vooraan.
De lamm'ren draagt Hij in Zijn armen.
De zwakken steunt Hij bij het gaan.
Vers 4
O, zijt gij verdwaald van de kudde,
Zo eenzaam, met zorgen bezwaard?
O, laat u toch vinden door Jezus.
Hij mint u als niemand op aard!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)