510 - Hij draagt het op Zijn schouder naar huis
 
1 De Heer is mijn Vriend en mijn Leidsman,
Mijn dierbare Herder is Hij.
Hij leidt mij aan levende wa-t'ren,
In malse en grazige wei.
 
Refrein Het afgedwaald lam
Het afgedwaald lam, afgedwaald lam
Zoekt Hij in de diepste ravijnen,
Verzacht vol liefde zijn pijnen
Verzacht vol liefde zijn pijnen, zijn pijn
En draagt 't op Zijn schouder naar huis.
 
2 Hij roept steeds Zijn schapen bij name,
Zij kennen Zijn vriend'lijke stem,
Hij zal hun geloof nooit beschamen,
Zij dienen en volgen Hem.
 
3 Al gaat 't over rotsen, door dalen,
Uw Herder gaat immer vooraan.
De lamm'ren draagt Hij in Zijn armen.
De zwakken steunt Hij bij het gaan.
 
4 O, zijt gij verdwaald van de kudde,
Zo eenzaam, met zorgen bezwaard?
O, laat u toch vinden door Jezus.
Hij mint u als niemand op aard!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)