508 - Slechts bij Jezus
 

Vers 1
As   Des Es7 As       F7    Bes7
Ik vond ver-lossing van mijn schuld bij Je-zus!
   Es7       As
En ik rust nu in Zijn kostbaar Bloed.
   Des Es7  As      F7  Besm
Hij overstroomt mijn ziel met diepe vre-de,
   Desm6 As   Bes7   Es7 Es7sus4 As
Woont met al Zijn liefd' in mijn  ge - moed.
Refrein
 As    Es7         As
Slechts bij Je-zus, slechts bij Jezus!
    Es7        As
Vind ik rust op 's levens zee.
    Desm        As
Al mijn las-ten en al mijn zorgen,
     Es7       As
Draagt de Heiland met mij mee.
Vers 2
Ik vond in Jezus ook een heil'ge vreugde,
Overwinning door de Heil'ge Geest.
Het Bloed van Jezus hoedt mij voor verzoeking.
Steeds is Jezus mij een hulp geweest.
Vers 3
Ik vond een trouwe Gids ook in mijn Heiland,
Morgenster van wonderbare glans,
Die m' immer leidt op rechte, vaste wegen,
En mijn ziel bestraalt van 's hemels trans.