508 - Slechts bij Jezus
 
1 Ik vond verlossing van mijn schuld bij Jezus!
En ik rust nu in Zijn kostbaar Bloed.
Hij overstroomt mijn ziel met diepe vrede,
Woont met al Zijn liefd' in mijn gemoed.
 
Refrein Slechts bij Jezus, slechts bij Jezus!
Vind ik rust op 's levens zee.
Al mijn lasten en al mijn zorgen,
Draagt de Heiland met mij mee.
 
2 Ik vond in Jezus ook een heil'ge vreugde,
Overwinning door de Heil'ge Geest.
Het Bloed van Jezus hoedt mij voor verzoeking.
Steeds is Jezus mij een hulp geweest.
 
3 Ik vond een trouwe Gids ook in mijn Heiland,
Morgenster van wonderbare glans,
Die m' immer leidt op rechte, vaste wegen,
En mijn ziel bestraalt van 's hemels trans.