506 - Kent gij mijn dierbare Jezus niet?
 

Vers 1
 As          Des   As
Kent gij mijn dierb're Je-zus niet?
       Es7        As
O, grijp Zijn hand, die hulp u biedt;
           Des  As
Dan breekt een nieuwe morgen aan.
  Es   Bes7   Es
O, wil tot Je-zus gaan.
Refrein
 Es As Es7   As Es As
Kent gij Jezus? Kent gij Jezus?
  Es7 As Bes7      Es    Bes7  Es7
O, kom tot Hem met al uw smart (met al uw smart).
  As  Es7 As         Des
De nacht verdwijnt, de dag breekt aan;
     As     Es7   As
O, mijn vriend, geef Hem uw hart.
Vers 2
Wanneer gij 's Heren liefde kent,
Uw ganse hart tot Jezus wendt,
Dan leeft g' in hemelzonneschijn.
Zijn vree zal met u zijn.
Vers 3
Zijn Bloed zal reinigen uw hart,
Van ied're vlek, 't zij zorg of smart;
En eenmaal, in de doodsvallei,
Is Hij Zijn kind nabij.
Vers 4
Kent gij mijn lieve Heiland niet?
Hij troost u in uw groot verdriet
En leidt u langs het smalle pad,
Naar 's hemels gouden stad.