506 - Kent gij mijn dierbare Jezus niet?
 
1 Kent gij mijn dierb're Jezus niet?
O, grijp Zijn hand, die hulp u biedt;
Dan breekt een nieuwe morgen aan.
O, wil tot Jezus gaan.
 
Refrein Kent gij Jezus? Kent gij Jezus?
O, kom tot Hem met al uw smart (met al uw smart).
De nacht verdwijnt, de dag breekt aan;
O, mijn vriend, geef Hem uw hart.
 
2 Wanneer gij 's Heren liefde kent,
Uw ganse hart tot Jezus wendt,
Dan leeft g' in hemelzonneschijn.
Zijn vree zal met u zijn.
 
3 Zijn Bloed zal reinigen uw hart,
Van ied're vlek, 't zij zorg of smart;
En eenmaal, in de doodsvallei,
Is Hij Zijn kind nabij.
 
4 Kent gij mijn lieve Heiland niet?
Hij troost u in uw groot verdriet
En leidt u langs het smalle pad,
Naar 's hemels gouden stad.