505 - Al wat gij begeert in Zijn Naam....
 

Vers 1
G                  Am
O, kent gij niet de wond're Naam van Jezus?
D7          G
Ruisend over land en zee?
                Am
Die Naam ver boven alle naam verheven,
 D7         G  D7 G
Vult het hart met liefd' en vree.
Refrein
 D7             G
Kent gij niet de won-d're Naam van Je    -    zus?
Kent     gij niet     de won-d're Naam van Je-
      A              D7
Looft en prijst gij vol-ken al   te saam!
zus?   Looft     en prijst gij vol-ken saam!
 G                Am
O al wat gij be - geert wil God u ge   -    ven,
 Al     wat gij      be-geert wil God u ge-ven,
D7           G
Als gij bidt in Jezus' Naam.
Als gij bidt in Jezus' Naam.
Vers 2
Die heil'ge Naam bedwingt de hoge baren,
Duiv'len sidd'ren voor Zijn macht,
Die Naam, zo wonderschoon, heeft gans de wereld
Zaligheid en vree gebracht.
Vers 3
Waar ied're and're naam verliest zijn waarde,
Jezus' Naam houdt eeuwig stand.
In gouden letters staat die Naam geschreven,
Op de poort van 't hemels land.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De tegenzang wordt hoger gezongen dan de melodie van het refrein.)