505 - Al wat gij begeert in Zijn Naam....
 
1 O, kent gij niet de wond're Naam van Jezus?
Ruisend over land en zee?
Die Naam ver boven alle naam verheven,
Vult het hart met liefd' en vree.
 
Refrein Kent gij niet de wond're Naam van Jezus?
Looft en prijst gij volken (al te) saam!
(O,) Al wat gij begeert wil God u geven,
Als gij bidt in Jezus' Naam.
 
2 Die heil'ge Naam bedwingt de hoge baren,
Duiv'len sidd'ren voor Zijn macht,
Die Naam, zo wonderschoon, heeft gans de wereld
Zaligheid en vree gebracht.
 
3 Waar ied're and're naam verliest zijn waarde,
Jezus' Naam houdt eeuwig stand.
In gouden letters staat die Naam geschreven,
Op de poort van 't hemels land.
 
(De woorden die in het refrein tussen haakjes staan,
worden alleen in de tegenzang gezongen.)