504 - De gebroken draden des levens
 
1 Neem op, de draden uwer ziel.
Door schuld verbroken, lang gelen.
O, geef ze Jezus in de hand,
Hij is een hoorder der geben.
 
Refrein Neem op, de draden uwer ziel,
Verbroken door 't geen gij misdeedt.
O, geef ze Jezus in de hand,
Hij weeft ze saam tot 'n wondervol, nieuw kleed.
 
2 Neem op, de draden uwer ziel,
Gebroken eens door harteleed.
Illusies van geluk en trouw,
Verscheurd door handen, ruw en wreed.
 
3 Neem op, de draden uwer ziel,
En kent uw tranen en uw smart.
De schone bloemen, eens verwelkt,
Doet God weer bloeien in uw hart.
 
4 Neem op, de draden uwer ziel,
Uw Heiland hecht ze weer tezaam.
Begin opnieuw, geloof alleen,
En leef tot eer van Jezus' Naam.