503 - De geopende deur
 
(De verzen worden voorafgegaan door een kort voorspel.)
Gitaaraccoorden bij het voorspel:
Es As Es Bes7 Es
Vers 1
Es               Bes7
Ik zie een Deur geopend voor de zon-daar,
                Es
En elk die wil mag heden binnengaan.
            Es7       As
God roept ook u, door schuld en smart gebonden,
 Esdim   Es  Bes7        Es
O, ga toch in en blijf niet buiten staan.
Refrein
Es Bes Es7 As         Es
Die He-mel-deur is Jezus, onze Heiland.
   C    Fm  Fm7 Bes7        Es
Weersta Hem niet,---------- maar kiest Hem nu.
  Bes Es7  As           Es B7
Uw Meester schenkt in zorg en leed u bijstand.
 Es    C7    Bes    Es
Wijd open staat die poort voor u!
Vers 2
Door d' open Deur omstraalt u 't licht des hemels,
O, wend uw blik af van de somb're aard;
Uw trouwe Vriend wacht u met diep verlangen.
Geef Hem uw hart, Hij is uw liefde waard.
Vers 3
Hef op uw blik, de Deur staat nu nog open.
Ga heden in, want straks is het te laat.
O, leg uw leven in Zijn dierb're handen.
Besluit mijn vriend, eer dat uw ure slaat.