503 - De geopende deur
 
(De verzen worden voorafgegaan door een kort voorspel.)
 
1 Ik zie een Deur geopend voor de zondaar,
En elk die wil mag heden binnengaan.
God roept ook u, door schuld en smart gebonden,
O, ga toch in en blijf niet buiten staan.
 
Refrein Die Hemeldeur is Jezus, onze Heiland.
Weersta Hem niet, maar kiest Hem nu.
Uw Meester schenkt in zorg en leed u bijstand.
Wijd open staat die poort voor u!
 
2 Door d' open Deur omstraalt u 't licht des hemels,
O, wend uw blik af van de somb're aard;
Uw trouwe Vriend wacht u met diep verlangen.
Geef Hem uw hart, Hij is uw liefde waard.
 
3 Hef op uw blik, de Deur staat nu nog open.
Ga heden in, want straks is het te laat.
O, leg uw leven in Zijn dierb're handen.
Besluit mijn vriend, eer dat uw ure slaat.