502 - De Herder der liefde
 

Vers 1
As          Des     As
De Herder der liefde zoekt 't arme lam,
   Bes7         Es7
Dat dwaalde van 't pad der eer.
  As    As7      Des Desm As
In bos en ravijn zoekt de trou-we Heer,
 Des  As         Es7  As
Steeds roepend: Keer weer, keer weer!
Refrein
As           Es7
Kom,    kom,    kom,   kom,
Kom uit het don-ker van zond' en nood.
           As
Kom,     kom,   kom,    kom!
Kom tot Mijn lief-de, ein-deloos groot.
  Asdim     As7 Des  C
Keer weer tot Hem, die u bemint.
 Es7 As       Es7  As
„Ik zocht u zo lang, Mijn kind!”
Vers 2
De Herder der liefde kent uwe naam,
Neen, nimmer vergat Hij u.
O, kind van Gods liefde, weersta Hem niet,
Maar laat u toch vinden, nu.
Vers 3
De Herder der liefde leidt u in 't licht,
Aan wateren diep en rein;
Aan grazige weiden vol heerlijkheid,
In hemelse zonneschijn.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang
tijdens het zingen van 8 keer „kom”.)