502 - De Herder der liefde
 
1 De Herder der liefde zoekt 't arme lam,
Dat dwaalde van 't pad der eer.
In bos en ravijn zoekt de trouwe Heer,
Steeds roepend: Keer weer, keer weer!
 
Refrein Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom!
Kom uit het donker van zond' en nood.
Kom tot Mijn liefde, eindeloos groot.

Keer weer tot Hem, die u bemint.
„Ik zocht u zo lang, Mijn kind!”
 
2 De Herder der liefde kent uwe naam,
Neen, nimmer vergat Hij u.
O, kind van Gods liefde, weersta Hem niet,
Maar laat u toch vinden, nu.
 
3 De Herder der liefde leidt u in 't licht,
Aan wateren diep en rein;
Aan grazige weiden vol heerlijkheid,
In hemelse zonneschijn.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang
tijdens het zingen van 8 keer „kom”.)