501 - Op de weg van reddende liefde
 

Vers 1
 As        Es  As
Daar is glorie in mijn hart,
   Es7 As     Besm7 As
Want de Heer nam weg mijn smart.
    Es7        As
Ja, Hij redde mij en dat maakt mij blij;
      Bes7       Es  As Es7
'k Ben van Hem en Hij is van mij.--------
Refrein
  Es7  As     Es7 As
'k Wandel nu op de hoge weg,
     Es7     As Es
Van Zijn reddende liefdemacht.
Es7 As   As7    Des
Daar is geen zond' of krankheid meer,
Desm As    Es Es7 As
Maar eeuwige vree en kracht.
Vers 2
Aan het kruis stierf Hij voor mij,
Maakte mij van zonde vrij.
Hij houdt vast mijn hand, tot ik kom in 't land,
In het land aan de overzij.
Vers 3
'k Wil Hem prijzen in mijn lied,
Tot mijn oog Zijn schoonheid ziet;
'k Ben in Hem verblijd tot in eeuwigheid,
Gans verdwenen is mijn verdriet.