501 - Op de weg van reddende liefde
 
1 Daar is glorie in mijn hart,
Want de Heer nam weg mijn smart.
Ja, Hij redde mij en dat maakt mij blij;
'k Ben van Hem en Hij is van mij.
 
Refrein 'k Wandel nu op de hoge weg,
Van Zijn reddende liefdemacht.
Daar is geen zond' of krankheid meer,
Maar eeuwige vree en kracht.
 
2 Aan het kruis stierf Hij voor mij,
Maakte mij van zonde vrij.
Hij houdt vast mijn hand, tot ik kom in 't land,
In het land aan de overzij.
 
3 'k Wil Hem prijzen in mijn lied,
Tot mijn oog Zijn schoonheid ziet;
'k Ben in Hem verblijd tot in eeuwigheid,
Gans verdwenen is mijn verdriet.