498 - Genade kocht mij vrij
 

Vers 1
Bes Es Bes
 O, welk een wond're Verlosser
   Es Esdim Es       Bes
Vond ik in mijn Heiland en Heer.
  Es  Bes
Lofprijs vervult nu mijn harte.
   Cm    F7      Bes
Mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
Refrein
Bes        Es
Ge-nade kocht mij vrij (mij vrij)!
 Bes  C7    F7
Gena-de kocht mij vrij!
   Bes  Es   Bes Cm7  C
Mijn ziele juicht: Hal-le-lu-ja!
C7 F7       Bes
Ge-nade kocht mij vrij!
Vers 2
Stromen van licht en genade
Vervullen mijn ziel, meer en meer.
'k Weet: al mijn schuld is vergeven,
Door 't Bloed van mijn Heiland en Heer.
Vers 3
Niets kan van Jezus mij scheiden.
Hij woont door Zijn Geest in mijn hart.
In Hem ben 'k veilig geborgen
In uren van zorg en van smart.
Vers 4
'k Werd niet gered door mijn werken,
Zelfs niet door berouwvol geween,
Noch door mijn worst'ling en strijden,
Doch slechts door genade alleen.