498 - Genade kocht mij vrij
 
1 O, welk een wond're Verlosser
Vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte.
Mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
 
Refrein Genade kocht mij vrij (mij vrij)!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: Halleluja!
Genade kocht mij vrij!
 
2 Stromen van licht en genade
Vervullen mijn ziel, meer en meer.
'k Weet: al mijn schuld is vergeven,
Door 't Bloed van mijn Heiland en Heer.
 
3 Niets kan van Jezus mij scheiden.
Hij woont door Zijn Geest in mijn hart.
In Hem ben 'k veilig geborgen
In uren van zorg en van smart.
 
4 'k Werd niet gered door mijn werken,
Zelfs niet door berouwvol geween,
Noch door mijn worst'ling en strijden,
Doch slechts door genade alleen.