497 - O, heerlijk Golgotha
 

Vers 1
 G             D Ddim D
Eens was 'k gebonden in wereld-se lust,
 D7        G
Maar Jezus redde mij,
                D Ddim D
Maakte mij vrij, schonk mij vrede en rust.
D7           G
O, welk een Vriend is Hij!
Refrein
G        D7
O, heerlijk Golgotha!
         G
O, heerlijk Golgotha!
                      D Ddim D
Waar mijn zonden verzoend zijn, mijn schuld is be-taald.
D7        G
O, heerlijk Golgotha!
Vers 2
'k Zie nu mijn zonden genageld op 't kruis,
Want Hij vergaf ze mij.
'k Ben nu op weg naar het hemels tehuis.
Dat maakt mijn ziel zo blij.
Vers 3
Droef is de ziel die de Heiland niet kent,
In zondenood verward.
Maar als de zondaar tot Jezus zich wendt,
Straalt zonschijn weer in 't hart.
Vers 4
'k Weet mij een kind van mijn Heiland te zijn,
Verlost door 's kruises Bloed.
'k Geef gans mijn leven aan Hem, die mij mint.
'k Dien Hem met blij gemoed.