497 - O, heerlijk Golgotha
 
1 Eens was 'k gebonden in wereldse lust,
Maar Jezus redde mij,
Maakte mij vrij, schonk mij vrede en rust.
O, welk een Vriend is Hij!
 
Refrein O, heerlijk Golgotha!
O, heerlijk Golgotha!
Waar mijn zonden verzoend zijn, mijn schuld is betaald.
O, heerlijk Golgotha!
 
2 'k Zie nu mijn zonden genageld op 't kruis,
Want Hij vergaf ze mij.
'k Ben nu op weg naar het hemels tehuis.
Dat maakt mijn ziel zo blij.
 
3 Droef is de ziel die de Heiland niet kent,
In zondenood verward.
Maar als de zondaar tot Jezus zich wendt,
Straalt zonschijn weer in 't hart.
 
4 'k Weet mij een kind van mijn Heiland te zijn,
Verlost door 's kruises Bloed.
'k Geef gans mijn leven aan Hem, die mij mint.
'k Dien Hem met blij gemoed.