496 - Jezus, ik kom
 
1 'k Leg nu mijn „al”, o Heer, aan Uw voet.
Jezus, ik kom! Jezus, ik kom!
Was nu mijn ziele rein in Uw Bloed.
Jezus ik kom tot U!
Wees Gij mijn Gids op 't eenzame pad.
Houd steeds mijn hand door de Uwe omvat.
Leid zacht mij voort naar d' eeuwige stad.
Jezus, ik kom tot U!
 
2 'k Wijd m' aan Uw dienst voor eeuwig, o Heer.
Jezus, ik kom! Jezus, ik kom!
'k Leg bij Uw kruis mijn leven nu neer.
Jezus ik kom tot U!
Zonde en wereld zijn nu voorbij.
Hemelse vreugd' maakt mijn harte zo blij.
Waar is een Vriend zo lief'lijk als Gij?
Jezus ik kom tot U!
 
3 'k Ben nu Gods kind, heb dank, o mijn God.
Ere zij 't Lam! Ere zij 't Lam!
'k Leg in Uw teed're handen mijn lot.
Ere zij 't Lam van God!
't Schaap, eens verdoold op duistere pan,
Naamt Ge, o dierbare Heiland, weer aan.
O, leid mijn schreden, nu en voortaan,
Ere zij 't Lam van God!