495 - O glorie, de Heiland keert weer
 

Vers 1
F         C7  F C7
Ik lees in mijn Bijbel, dat wondervol Boek,
   C   Csus4 C     F
Een tijding, zo lieflijk en teer,
          F7     Bes      F
Die 't harte doet juichen met lofprijs tot God:
  C     C7       F
O, glorie, de Heiland keert weer!
Refrein
F Bes             F
Bazuingeschal wekt Gods kind'ren uit 't graf.
     C7    F  C7 F  C
Wij gaan met hen saam tot de Heer.
 C7  F  C7 F  F7    Bes   Bdim7 F
Mijn ziele verwacht Hem met blijdschap en dank.
Fisdim7 C7            F
 O  glorie, de Heiland keert weer.
Vers 2
Het leven vol zorgen zal dan zijn gedaan.
Geen ziekten of pijn heersen meer.
Voorbij ook de worst'ling met zonde en dood.
O, glorie, de Heiland keert weer!
Vers 3
O, eeuwige vrede en rust, die ons wacht,
Hier boven bij Jezus, de Heer;
Hoe jubelt de ziel van verlangen en hoop:
O glorie, de Heiland keert weer.