495 - O glorie, de Heiland keert weer
 
1 Ik lees in mijn Bijbel, dat wondervol Boek,
Een tijding, zo lieflijk en teer,
Die 't harte doet juichen met lofprijs tot God:
O, glorie, de Heiland keert weer!
 
Refrein Bazuingeschal wekt Gods kind'ren uit 't graf.
Wij gaan met hen saam tot de Heer.
Mijn ziele verwacht Hem met blijdschap en dank.
O glorie, de Heiland keert weer.
 
2 Het leven vol zorgen zal dan zijn gedaan.
Geen ziekten of pijn heersen meer.
Voorbij ook de worst'ling met zonde en dood.
O, glorie, de Heiland keert weer!
 
3 O, eeuwige vrede en rust, die ons wacht,
Hier boven bij Jezus, de Heer;
Hoe jubelt de ziel van verlangen en hoop:
O glorie, de Heiland keert weer.