494 - Achter de wolken
 

Vers 1
 F      F7 Bes   Besm F  Fdim Bes F
Gaat uw ziel ge-bo-gen onder zorgen en verdriet?
 C7               F    C7
Breekt geen lichtstraal door de wol -  ken?
Breekt geen lichtstraal door de don-k're wol-ken?
 F      F7 Bes      Besm F    Fdim Bes F  Cdim
Vlucht dan met uw leed tot Hem, die sterkt het zwak-ke riet.----
 C        D  G7 C  Dm7 C C7
Hij, uw God, verlaat u niet.-----------
Refrein
 F                C7
Achter de wolken is Gods heil verborgen.
 C    C7            F
Achter de wolken schijnt de gouden zon.
       A7   D7      Gsus4 Gm
Achter de wolken straalt de blijde mor - gen.
Bes  Besm F      C7     F
 O, zie op Hem, die 't duister overwon.
Vers 2
Neen, de zon der liefde Gods kan nimmer ondergaan.
Blijf op 's Heren Woord steeds bou - wen.
Blijf op 's Heren Woord voor  eeu-wig bou-wen.
In het uur van droefheid wil Hij drogen ied're traan,
Troostend aan uw zijde staan.
Vers 3
Elke donk're wolk heeft altijd nog een gouden rand.
Straks zal 't hemels licht weer stra - len.
Straks zal 't hemels licht weer vro-lijk stra-len.
Vrees niet, o mijn ziele, 't Woord van God houdt eeuwig stand.
Steeds leidt u Zijn trouwe hand.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)