494 - Achter de wolken
 
1 Gaat uw ziel gebogen onder zorgen en verdriet?
Breekt geen lichtstraal door de wolken?
Breekt geen lichtstraal door de donk're wolken?
Vlucht dan met uw leed tot Hem, die sterkt het zwakke riet.
Hij, uw God, verlaat u niet.
 
Refrein Achter de wolken is Gods heil verborgen.
Achter de wolken schijnt de gouden zon.
Achter de wolken straalt de blijde morgen.
O, zie op Hem, die 't duister overwon.
 
2 Neen, de zon der liefde Gods kan nimmer ondergaan.
Blijf op 's Heren Woord steeds bouwen.
Blijf op 's Heren Woord voor eeuwig bouwen.
In het uur van droefheid wil Hij drogen ied're traan,
Troostend aan uw zijde staan.
 
3 Elke donk're wolk heeft altijd nog een gouden rand.
Straks zal 't hemels licht weer stralen.
Straks zal 't hemels licht weer vrolijk stralen.
Vrees niet, o mijn ziele, 't Woord van God houdt eeuwig stand.
Steeds leidt u Zijn trouwe hand.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)