493 - Groot is de Geest des Heren
 

Vers 1
Bes
 O, dag van heil en glorie,
   D7  Gm Es  F
Gezegend Pinksterfeest,
   F7      Bes
Toen uit de hemel daalde
   F7    Bes F  Bes
Gods dierb're, Heil'ge Geest.

Groot is de Geest des Heren,
       D  D7  Gm
Die in all' waarheid leidt.
 G7     C    Es     D Gm
Prijst en aanbidt die Geest vol genade
Cm F   Bes  F7  Bes
Tot in der eeuwigheid.----
Refrein
-------------- Bes
Geest van Gods Zoon,
        Prijst Hem!
----------- Bes
Stralend en schoon,
      Prijst Hem!
           F7
Groot is de Geest des Heren!
------------  F7
Trooster vol kracht,
       Prijst Hem!
---------- F7
Ster in de nacht,
      Prijst Hem!
  Fdim   Bes  F7 Bessus4 Bes
Dat aard' en he-mel U  e - ren.
------------- Bes
Schenk in dit uur
       Prijst Hem!
---------- Bes
Tongen van vuur.
      Prijst Hem!
 D        D7 Gm
Daal in een stormwind neder.
Besdim          Bes
 Doop ons opnieuw met Uw wondere kracht.
Es Bes          F7  Bes
Ja, geef ons een Pinksterfeest we - der.
                Prijst Hem, prijst Hem!
-------------- Bes
Geest van Gods Zoon,
        Prijst Hem!
----------- Bes
Stralend en schoon,
      Prijst Hem!
           F7
Groot is de Geest des Heren!
------------  F7
Trooster vol kracht,
       Prijst Hem!
---------- F7
Ster in de nacht,
      Prijst Hem!
  Fdim   Bes  F7 Bessus4 Bes
Dat aard' en he-mel U  e - ren.
------------- Bes
Schenk in dit uur
       Prijst Hem!
---------- Bes
Tongen van vuur.
      Prijst Hem!
 D        D7 Gm
Daal in een stormwind neder.
Besdim          Bes
 Doop ons opnieuw met Uw wondere kracht.
Es Bes F7 Bes Es Bes
Ja, doop ons we - der.
Vers 2
Heilige Geest van Jezus,
O, bronwel van Gods liefde,
Stort in mijn hart Uw stromen
Van levend water nu.
Geest, die de bruidsgemeente,
Vormt naar het beeld haars Heren,
U zij de lofprijs, glorie en dank!
Uw volk zal U eeuwig eren.
Vers 3
Trooster van God gezonden,
O, trouwe Gids ten leven,
Leer mij gestadig wand'len
In 't licht van Uw gena.
O, voer door nacht en stormen
Mijn ziel, naar veil'ge haven.
Sterk Uw gemeente, in liefd' vereend,
Met kracht en wondergaven.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De gearceerde lijn boven de tekst is: Hier geen gitaaraccoord spelen.)