493 - Groot is de Geest des Heren
 
1 O, dag van heil en glorie,
Gezegend Pinksterfeest,
Toen uit de hemel daalde
Gods dierb're, Heil'ge Geest.
Groot is de Geest des Heren,
Die in all' waarheid leidt.
Prijst en aanbidt die Geest vol genade
Tot in der eeuwigheid.
 
Refrein Geest van Gods Zoon, stralend en schoon,
Prijst Hem, prijst Hem!
Groot is de Geest des Heren!
Trooster vol kracht, Ster in de nacht,
Prijst Hem, prijst Hem!
Dat aard' en hemel U eren.
Schenk in dit uur tongen van vuur.
Prijst Hem, prijst Hem!
Daal in een stormwind neder.
Doop ons opnieuw met Uw wondere kracht.
Ja, geef ons een Pinksterfeest weder.
Prijst Hem, prijst Hem!
Geest van Gods Zoon, stralend en schoon,
Prijst Hem, prijst Hem!
Groot is de Geest des Heren!
Trooster vol kracht, Ster in de nacht,
Prijst Hem, prijst Hem!
Dat aard' en hemel U eren.
Schenk in dit uur tongen van vuur.
Prijst Hem, prijst Hem!
Daal in een stormwind neder.
Doop ons opnieuw met Uw wondere kracht.
Ja, doop ons weder.
 
2 Heilige Geest van Jezus,
O, bronwel van Gods liefde,
Stort in mijn hart Uw stromen
Van levend water nu.
Geest, die de bruidsgemeente,
Vormt naar het beeld haars Heren,
U zij de lofprijs, glorie en dank!
Uw volk zal U eeuwig eren.
 
3 Trooster van God gezonden,
O, trouwe Gids ten leven,
Leer mij gestadig wand'len
In 't licht van Uw gena.
O, voer door nacht en stormen
Mijn ziel, naar veil'ge haven.
Sterk Uw gemeente, in liefd' vereend,
Met kracht en wondergaven.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)