492 - Kom, o Heilige Geest
 

Vers 1
As             Des    As
Kom, Heil'ge Geest vol van liefd' en macht.
  Des Es7  As       Bes7 Es
Vervul on-ze harten met moed en kracht.
  As        As7 Des
Versterk Uw kind'ren in noodgetij.
As   Es7 As        Bes7 Es7 As
O, Heil'ge Geest, blijf ons steeds na - bij.
Refrein
As   Es7
Kom, o Heil'ge Geest,
    Des As
Kom, o Heil'ge Geest,
     Des    As    Bes7 Es7  As
Geef ons we-der een wondervol Pink-ster-feest.
Vers 2
Zend, Heil'ge Geest, thans Uw zegen neer,
Ja, stromen van heerlijkheid, als weleer.
Vergeef mijn zonden en was mij rein,
Dat ik voor eeuwig de Uw' mag zijn.
Vers 3
Kom, Heil'ge Geest, stort Uw volheid uit.
Versier met Uw gaven nu Jezus' bruid.
Wees ons tot Leidsman in 't uur van strijd.
Blijf met ons, Heer, tot in eeuwigheid.
Vers 4
Kom, Heil'ge Geest, in dit heilig uur.
Doorstroom koude harten met hemels vuur.
Sterk Uw gemeente, op 't smalle pad.
Houd, trouwe Gids, onze hand gevat.