492 - Kom, o Heilige Geest
 
1 Kom, Heil'ge Geest vol van liefd' en macht.
Vervul onze harten met moed en kracht.
Versterk Uw kind'ren in noodgetij.
O, Heil'ge Geest, blijf ons steeds nabij.
 
Refrein Kom, o Heil'ge Geest,
Kom, o Heil'ge Geest,
Geef ons weder een wondervol Pinksterfeest.
 
2 Zend, Heil'ge Geest, thans Uw zegen neer,
Ja, stromen van heerlijkheid, als weleer.
Vergeef mijn zonden en was mij rein,
Dat ik voor eeuwig de Uw' mag zijn.
 
3 Kom, Heil'ge Geest, stort Uw volheid uit.
Versier met Uw gaven nu Jezus' bruid.
Wees ons tot Leidsman in 't uur van strijd.
Blijf met ons, Heer, tot in eeuwigheid.
 
4 Kom, Heil'ge Geest, in dit heilig uur.
Doorstroom koude harten met hemels vuur.
Sterk Uw gemeente, op 't smalle pad.
Houd, trouwe Gids, onze hand gevat.