491 - Zal ik Hem weder kruisigen?
 

Vers 1
 G     Gdim7 G        D7
Zal 'k mijn Hei-land weder kruisigen,
            G
Hem, mijn Redder, vol gena,
         D  G7  C   Es7
Die eens boette voor mijn zonden----
 G        D7  G
Aan het kruis van Golgotha?
Refrein
D7             G
Zal 'k weer kruisigen mijn Heiland,
 C            B  D7
Die mij redd' uit slavernij?---
 G          D  G7 C    Es7
Zal 'k mijn Heer opnieuw bedroeven,----
 G       D7    G
Die Zijn leven gaf voor mij?
Vers 2
Door mijn schuld werd Hij gekruisigd,
Stierf een smadelijke dood.
Kan mijn ziel dan ooit vergeten
Zijn gena, zo eind'loos groot?
Vers 3
O, die wreed doorboorde handen,
Immer zeeg'nend uitgebreid,
Zal 'k ze weer aan t kruishout naag'len
In mijn groot' ondankbaarheid?
Vers 4
Heer, voor mij droegt Gij die smarten.
Ik vlocht U die doornenkroon.
Mijne straf hebt Gij gedragen,
Gij, Gods eengeboren Zoon!