491 - Zal ik Hem weder kruisigen?
 
1 Zal 'k mijn Heiland weder kruisigen,
Hem, mijn Redder, vol gena,
Die eens boette voor mijn zonden
Aan het kruis van Golgotha?
 
Refrein Zal 'k weer kruisigen mijn Heiland,
Die mij redd' uit slavernij?
Zal 'k mijn Heer opnieuw bedroeven,
Die Zijn leven gaf voor mij?
 
2 Door mijn schuld werd Hij gekruisigd,
Stierf een smadelijke dood.
Kan mijn ziel dan ooit vergeten
Zijn gena, zo eind'loos groot?
 
3 O, die wreed doorboorde handen,
Immer zeeg'nend uitgebreid,
Zal 'k ze weer aan t kruishout naag'len
In mijn groot' ondankbaarheid?
 
4 Heer, voor mij droegt Gij die smarten.
Ik vlocht U die doornenkroon.
Mijne straf hebt Gij gedragen,
Gij, Gods eengeboren Zoon!