490 - Aan het kruis
 

Vers 1
 E
Aan 't ruwe kruis op Golgotha
    A  E  B7  E B7
Stierf eens de Zoon van God.
 E
Voor arme scheps'len, zoals wij,
  Fism    B  B7 E
Verdroeg Hij leed en spot.
Refrein
 E
Aan het kruis, aan het kruis
     B   B7
Droeg de Heiland al mijn schuld.
                   E
Ook mijn krankheên torste Jezus voor mij (ja voor mij).
     A
In mijn hart woont vree,
    E
Als de wijde zee.
   Fism     B7       E
Zijn Bloed maakte mij van zonden vrij!
Vers 2
Nu is de weg ten hemel vrij.
De deur staat open, nu.
Komt, zondaars, kranken, gaat slechts in!
Daar 's heling ook voor u!
Vers 3
Vergeven is mijn zondeschuld.
Voorbij is al mijn leed.
Straks zal ik naast mijn Heiland staan
In 't reine, witte kleed.
Vers 4
Dan juich ik met de eng'len Gods
Voor 's Vaders witte troon,
En prijs het overwinnend Bloed
Van Jezus, Godes Zoon.