488 - Laat de klokjes klingen
 

Vers 1
 As           Des      As
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart,
Es               As Es
En de vrede Gods doet wijken al uw smart.
 As          Des
Twijfel niet en wandel rein,
Bes7          Es
 En de Heer zal met u zijn.
             As   Es7  As
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart.
Refrein
As
Vre     -     de-klokjes, klingel zacht.
Klok-jes, klingel zacht,  klokjes, klingel zacht.
 Es           Bes7      Es
Zing         ons Psalmen in de nacht.
Psalmen in de nacht, ja, Psalmen in de nacht.
             Des
Blijdschap in de Heil'ge Geest,
Es           As
Als op 't oude Christusfeest!
 Es           As   Es7  As
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart.
Vers 2
'k Hoor de klokjes klingen, boodschap van Gods troon,
Hoe de Vader zond Zijn eengeboren Zoon.
Voor de zondaar, zwart, onrein,
Wil Hij een Verlosser zijn.
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart.
Vers 3
Zing, o zing van liefde, teed're klokjes rein.
Zing mij van het Kindeke in 't kribje klein,
Dat voor ons op aarde kwam,
's Mensen schuld gans op zich nam.
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)