486 - Zeg het vandaag
 

Vers 1
  Es               As Es
'k Ken een verhaal, van een liefde zo groot,
             Bes7
Die voor het mensdom zich gaf in de dood,
        Es Bes7 Es   Bes7  Es
Droeg al de zonden der wereld aan 't kruis,
 F7     Bes F Bes  Es Bes F7 Bes  Bes7
Plaats ons bereidde in 't he-mels te-huis.----
Refrein
Es
Zeg het vandaag: Jezus stierf ook voor u!
Bes7       Es
Zeg het vandaag! Zeg het vandaag!

Schoner verhaal werd nog nimmer verteld,
As     Es    F7   Bes Bes7 Es
Wonderbare tijding, die de zondaren geldt.
Vers 2
Jezus werd eenmaal gesmaad en bespot.
Hij, onze Heiland, Verlosser en God,
Heelde de kranken en droeg aller nood,
Wekte gestorv'nen zelfs op uit de dood.
Vers 3
Doornen verwondden Zijn hoofd en Zijn hart.
Zwijgend geduldig droeg Hij ied're smart.
Stortte Zijn Bloed aan het kruishout voor mij,
Maakte ons gans van de zondelast vrij.
Vers 4
Liefde, zo groot, schonk mij zalige vree.
Jezus mijn Heiland, verhoorde mijn be.
'k Vind gans mijn vreugde in Jezus alleen.
Hij draagt Zijn kind door de levenszee heen.