486a - Predikt het Evangelie
 

Vers 1
 A D     A          E
„Predikt het Woord aan alle creaturen”,
           A   B7   E
Zo sprak de Heer tot Zijn discipelschaar.
 A  D   A             E
Laat u vervullen met de Geest van boven.
        A    D   A   E7 A
Hij schenkt bekwaamheid tot uw taak, voorwaar!
Refrein
 A        D
Vreest niet, want Ik zal met u zijn.
B    B7 Esus4 E
Ik drenk u  uit de Heilsfontein.
          A       E D A
Gaat en zoekt 't verlorene op donk're wegen
A7 D     A E E7 A
En predikt het E-van-ge-lie.
Vers 2
Predikt het Woord, God geeft u open deuren.
Strijdt onversaagd, uw Meester geeft u kracht.
Christ'nen, ontwaakt en vult opnieuw de lampen.
Kort is uw tijd, 't is weldra middernacht.
Vers 3
Predikt het Woord, getuigt van Jezus' liefde.
Steunt op Gods kracht, gij christ'nen al tezaam.
Houdt moedig stand, straks zullen alle volken
Loven en eren Jezus' heil'ge Naam!