486a - Predikt het Evangelie
 
1 „Predikt het Woord aan alle creaturen”,
Zo sprak de Heer tot Zijn discipelschaar.
Laat u vervullen met de Geest van boven.
Hij schenkt bekwaamheid tot uw taak, voorwaar!
 
Refrein Vreest niet, want Ik zal met u zijn.
Ik drenk u uit de Heilsfontein.
Gaat en zoekt 't verlorene op donk're wegen
En predikt het Evangelie.
 
2 Predikt het Woord, God geeft u open deuren.
Strijdt onversaagd, uw Meester geeft u kracht.
Christ'nen, ontwaakt en vult opnieuw de lampen.
Kort is uw tijd, 't is weldra middernacht.
 
3 Predikt het Woord, getuigt van Jezus' liefde.
Steunt op Gods kracht, gij christ'nen al tezaam.
Houdt moedig stand, straks zullen alle volken
Loven en eren Jezus' heil'ge Naam!