485 - Wondervol
 

Vers 1
As
O, mijn hart, zingt een lied,
     Des  As  Es7
Vol van vreugd' en glorie.

Jezus' Bloed wies mij rein,
           As
Schonk mijn ziel victorie.

d' Oude schuld is voldaan.
       Es As As7 Des
Kracht daalt neer van bo - ven.
    Desm As
Jezus is zo wondervol!
  Es      Bes7 Es
'k Zal Hem eeuwig lo - ven.
Refrein
As              Des As Es
Wondervol, wondervol, Jezus woont in mij!
Es7                   As
Sterke rots! Vredevorst! Machtig God is Hij!
             As7       Des
Hij verlost en bewaart, maakt van zonden vrij.
    F  Besm As      Des  As Es7 As
Jezus, mijn Ver - losser, gaat steeds aan mijn zij.
Vers 2
Eens een slaaf, thans verlost,
Vrij van satans machten.
Uitgewist ied're schuld,
Vreugd in plaats van klachten.
Gans vernieuwd uit gena,
Stralend is mijn leven.
Jezus is zo wondervol,
Heeft mijn schuld vergeven.
Vers 3
'k Wandel thans in het licht.
Nauw met Hem verbonden
Leef ik stil naar Zijn wil,
Vrij van 't juk der zonden.
O, mijn hart, zing een lied,
Jubel in victorie.
Jezus is zo wondervol!
Hem zij al de glorie!