485 - Wondervol
 
1 O, mijn hart, zingt een lied,
Vol van vreugd' en glorie.
Jezus' Bloed wies mij rein,
Schonk mijn ziel victorie.
d' Oude schuld is voldaan.
Kracht daalt neer van boven.
Jezus is zo wondervol!
'k Zal Hem eeuwig loven.
 
Refrein Wondervol, wondervol, Jezus woont in mij!
Sterke rots! Vredevorst! Machtig God is Hij!
Hij verlost en bewaart, maakt van zonden vrij.
Jezus, mijn Verlosser, gaat steeds aan mijn zij.
 
2 Eens een slaaf, thans verlost,
Vrij van satans machten.
Uitgewist ied're schuld,
Vreugd in plaats van klachten.
Gans vernieuwd uit gena,
Stralend is mijn leven.
Jezus is zo wondervol,
Heeft mijn schuld vergeven.
 
3 'k Wandel thans in het licht.
Nauw met Hem verbonden
Leef ik stil naar Zijn wil,
Vrij van 't juk der zonden.
O, mijn hart, zing een lied,
Jubel in victorie.
Jezus is zo wondervol!
Hem zij al de glorie!