484 - Het licht van Zijn Woord
 

Vers 1
 As              Es7
Daar zijn landen, ver weg over zee,
                   As
Waar miljoenen nog smachten naar het licht.
    As7          Des
Predikt Je-zus, o kind'ren van God!
      Bes7      Es7     As
Brengt het Heilswoord, dat is toch uw plicht?
Refrein
 As    Es7           As
Zendt het licht van Zijn Woord over zee!
     Es7      As
Zingt van glorie, van victorie!
    Es7             Fm
Predikt Je-zus, Zijn Woord en Zijn kracht!
      Besm    Es7    As
Brengt het licht in de donkerste nacht!
Vers 2
Brengt de boodschap, dat Jezus verlost,
Dat Zijn liefde bevrijdt elk zondaarshart,
Dat voor heid'nen ook vloeide Zijn Bloed
En Hij sterkt in beproeving of smart.
Vers 3
Toont de glorie en kracht van Zijn Naam!
Maakt de kranken gezond in 's Heren kracht!
Werpt de duivelen uit door Zijn Woord!
Brengt de tijding van liefde en macht!