484 - Het licht van Zijn Woord
 
1 Daar zijn landen, ver weg over zee,
Waar miljoenen nog smachten naar het licht.
Predikt Jezus, o kind'ren van God!
Brengt het Heilswoord, dat is toch uw plicht?
 
Refrein Zendt het licht van Zijn Woord over zee!
Zingt van glorie, van victorie!
Predikt Jezus, Zijn Woord en Zijn kracht!
Brengt het licht in de donkerste nacht!
 
2 Brengt de boodschap, dat Jezus verlost,
Dat Zijn liefde bevrijdt elk zondaarshart,
Dat voor heid'nen ook vloeide Zijn Bloed
En Hij sterkt in beproeving of smart.
 
3 Toont de glorie en kracht van Zijn Naam!
Maakt de kranken gezond in 's Heren kracht!
Werpt de duivelen uit door Zijn Woord!
Brengt de tijding van liefde en macht!