483 - Als uw beker gevuld is met vreugd
 

Vers 1
As       Des As    Es      As
Als uw beker gevuld is met vreugd en zaligheid
  Des As  Besm7 Es  As
En liefde uw hart bestraalt,
           Des As    Es    Fm7 Es7  As
O, dan voelt gij een glo-rie, die u door 't le - ven draagt,
   Es      Bes7   Es7
Een blijdschap die nim-mer faalt.
Refrein
As              Es
Als uw beker gevuld is met vreugd,
Es7     Esdim Es7      As
Als uw beker ge - vuld is met vreugd,
          Asdim As
Valt gij uw Heiland te  voet,
Asdim As Des
 Met een dankbaar gemoed.
Es7  As   Es7      As
Als uw beker gevuld is met vreugd!
Vers 2
Als uw beker van zegen en liefd' is overstroomd,
Verdwijnen de lasten der aard'.
Dan vergeet gij uw zorgen en ziet slechts op het kruis,
Bij alles wat u bezwaart.
Vers 3
Als uw beker gevuld is met dankbaarheid en lof,
Dan juichen de eng'len mee.
Aard en hemel tezaam, prijzen Jezus' grote Naam,
Ook straks aan de glazen zee.
Vers 4
Als uw beker gevuld is met water uit de bron,
Deelt g' and'ren een laaf'nis mee,
Want gij kunt niet meer zwijgen van Jezus' liefdemacht,
Maar spreekt hen van d' eeuwige vree.