483 - Als uw beker gevuld is met vreugd
 
1 Als uw beker gevuld is met vreugd en zaligheid
En liefde uw hart bestraalt,
O, dan voelt gij een glorie, die u door 't leven draagt,
Een blijdschap die nimmer faalt.
 
Refrein Als uw beker gevuld is met vreugd,
Als uw beker gevuld is met vreugd,
Valt gij uw Heiland te voet,
Met een dankbaar gemoed.
Als uw beker gevuld is met vreugd!
 
2 Als uw beker van zegen en liefd' is overstroomd,
Verdwijnen de lasten der aard'.
Dan vergeet gij uw zorgen en ziet slechts op het kruis,
Bij alles wat u bezwaart.
 
3 Als uw beker gevuld is met dankbaarheid en lof,
Dan juichen de eng'len mee.
Aard en hemel tezaam, prijzen Jezus' grote Naam,
Ook straks aan de glazen zee.
 
4 Als uw beker gevuld is met water uit de bron,
Deelt g' and'ren een laaf'nis mee,
Want gij kunt niet meer zwijgen van Jezus' liefdemacht,
Maar spreekt hen van d' eeuwige vree.