482 - Ik wil Hem niet langer bedroeven
 

Vers 1
 G
Mijn dierb're Heer
          Mijn dierb're Heer

            kwam tot mijn hart
                      kwam tot mijn hart
      D7
En sinds is Hij
        En sinds is Hij
                  G
          mijn troost in smart.
                     mijn troost in smart.
    D G7  C
Neen, nimmer kan ik Hem verlaten,
     G
Die mij zegent keer op keer.
             D
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
        G    C Cm    G
Bedroeven mijn Heer.
           Bedroeven mijn Heer.
Refrein
 G    D    G7   C
Neen, 'k wil Hem niet bedroeven, Jezus mijn Heer.
             G
Neen, 'k wil Hem niet bedroeven, Jezus mijn Heer.
             D7
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
        G    C Cm    G
Bedroeven mijn Heer.
           Bedroeven mijn Heer.
Vers 2
Spreek over mij
        Spreek over mij
            met hoon en spot,
                     met hoon en spot,
'k Spreek over U,
         'k Spreek over U,
            geknield voor God.
                     geknield voor God.
Hij legt Zijn liefde in mijn hart,
Eens in des satans strik verward.
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
           Bedroeven mijn Heer.
Vers 3
Straks breekt de blij-
            Straks breekt de blij-
                de morgen aan.
                        de morgen aan.
Dan zullen wij        tot Jezus gaan.
        Dan zullen wij        tot Jezus gaan.
Dan hef 'k mijn vleug'len op naar 't licht,
Aanschouw Zijn dierbaar aangezicht.
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
           Bedroeven mijn Heer.
Slot (na refrein van vers 3)
 G    D    G7   C
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
     Cm   G
Bedroeven mijne Heer.
           Bedroeven mijne Heer
             D
Neen, 'k wil niet langer meer
               Neen, 'k wil niet langer meer
        G    C Cm    G
Bedroeven mijn Heer.
           Bedroeven mijn Heer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
Aan het eind van de 3 verzen met refrein hoort men het slot.)