482 - Ik wil Hem niet langer bedroeven
 
1 Mijn dierb're Heer kwam tot mijn hart
Mijn dierb're Heer kwam tot mijn hart
En sinds is Hij mijn troost in smart.
En sinds is Hij mijn troost in smart.
Neen, nimmer kan ik Hem verlaten,
Die mij zegent keer op keer.
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
 
Refrein Neen, 'k wil Hem niet bedroeven, Jezus mijn Heer.
Neen, 'k wil Hem niet bedroeven, Jezus mijn Heer.
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
Bedroeven mijn Heer.
 
2 Spreek over mij met hoon en spot,
Spreek over mij met hoon en spot,
'k Spreek over U, geknield voor God.
'k Spreek over U, geknield voor God.
Hij legt Zijn liefde in mijn hart,
Eens in des satans strik verward.
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
Bedroeven mijn Heer.
 
3 Straks breekt de blijde morgen aan.
Straks breekt de blijde morgen aan.
Dan zullen wij tot Jezus gaan.
Dan zullen wij tot Jezus gaan.
Dan hef 'k mijn vleug'len op naar 't licht,
Aanschouw Zijn dierbaar aangezicht.
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
Bedroeven mijn Heer.
 
Slot
na refrein van vers 3
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijne Heer.
Bedroeven mijne Heer.
Neen, 'k wil niet langer meer
Neen, 'k wil niet langer meer
Bedroeven mijn Heer.
Bedroeven mijn Heer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
Aan het eind van de 3 verzen met refrein hoort men het slot.)