481 - Na dezen
 

Vers 1
 As                 Es7
Eens zal 'k verstaan, Gods plan met mij,
                As
Wanneer 'k zal staan aan Jezus' zij.
       F7         Besm
Dan zal mijn ziel „'t Waarom” verstaan,
     Bes      Es7
Van menig stil vergoten traan.
Refrein
As     Asdim Es7
Na dezen zal ik  het verstaan,
            As
Wanneer 'k de poort zal binnengaan.
As7          Des
Daar leg ik neer, mijn pelgrimsstaf
      As   Es7  As
En God wist dan de tranen af!
Vers 2
Eens zal 'k de oorzaak gans verstaan
Van 't grievend leed, mij aangedaan.
Dan kniel 'k aanbiddend aan Zijn voet,
Want 'k zal dan zien: „Gods wil was goed”.
Vers 3
Eens zal 'k begrijpen, dat de smart
Moest louteren mijn zondig hart.
Dan kus 'k de hand, die wonden heelt,
Mij vormen wilde naar Gods beeld.
Vers 4
Nu rust ik aan des kruises voet,
Ik weet: mijn Heer maakt alles goed!
Al zie 'k niet ied're be vervuld,
„'t Waarom” wordt, boven, mij onthuld.