480 - Een rein hart
 

Vers 1
     Bes   F7   Bes
Wat ik begeer van U, mijn Heer?
      F7       Bes
Een hart, gereinigd tot Uw eer,
            F7   Gm
Opdat 'k een beeld van U mag zijn.
  Ges   Bes
O, maak mij rein!
  F7    Bes
O, maak mij rein!
Refrein
Bes                 F7
 O, was mij in     Uw kost-baar Bloed.
      Was mij in  Uw    kost-baar Bloed.
                   Bes
Ver-vul mij met     Uw Gees-tes-gloed.
  Ver - vul mij met  Uw    Gees-tesgloed.
                     Es
Laat nu mijn schuld      ver-ge-ven zijn.
       Laat mijn schuld   ver - ge - ven zijn.
  Bes7 Es Bes
O, maak mij rein!
      Maak mij rein!
  F7   Bes  Esm Bes
O, maak mij rein (mij rein)!
Vers 2
Mijn ziele toeft in duisternis,
Wanneer 'k Uw teed're liefde mis.
Laat mij in U geworteld zijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
Vers 3
Daar is geen Vrede buiten U.
Bevrijd mijn hart van onrust nu.
Verlos mij van mijn zielepijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
Vers 4
Ja, Heer, ik buig mij voor Uw kruis.
Daar hoor ik arme zondaar thuis.
Daar vind ik vree en zonneschijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)