480 - Een rein hart
 
1 Wat ik begeer van U, mijn Heer?
Een hart, gereinigd tot Uw eer,
Opdat 'k een beeld van U mag zijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
 
Refrein O, was mij in Uw kostbaar Bloed.
Was mij in Uw kostbaar Bloed.
Vervul mij met Uw Geestesgloed.
Vervul mij met Uw Geestesgloed.
Laat nu mijn schuld vergeven zijn.
Laat mijn schuld vergeven zijn.
O, maak mij rein!
Maak mij rein!
O, maak mij rein (mij rein)!
 
2 Mijn ziele toeft in duisternis,
Wanneer 'k Uw teed're liefde mis.
Laat mij in U geworteld zijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
 
3 Daar is geen Vrede buiten U.
Bevrijd mijn hart van onrust nu.
Verlos mij van mijn zielepijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
 
4 Ja, Heer, ik buig mij voor Uw kruis.
Daar hoor ik arme zondaar thuis.
Daar vind ik vree en zonneschijn.
O, maak mij rein!
O, maak mij rein!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)