Glorieklokken 479 - Houd wat gij hebt

Vers 1

 F  Bes Besm F    C  C7      F
Houd wat gij hebt, verlies uw eerkroon niet.
Bes      F   G7       C7  Fdim
Zie steeds op Jezus, die verlossing biedt.-----
F Bes Besm  F     C C7      F
Wie o - ver - wint en 't leven vindt in Hem,
 Bes       F     D  D7 G C7 F
Wordt straks een zuil in 't nieuw Je-ru-za-lem.

Vers 2

Houd wat gij hebt, u wacht een hemels loon:
't Eeuwige leven en een gouden kroon.
Wie overwint, ontvangt het bruiloftskleed.
Houd uwe lamp steeds brandend en gereed.

Vers 3

Houd wat gij hebt, Zijn komst is zeer nabij.
Prijs Jezus' Bloed, dat zondaars maakte vrij.
Wie overwint, ontvangt de Morgenster.
O, laat uw licht steeds stralen heind' en ver.

Vers 4

Houd wat gij hebt, draag nog een wijl uw kruis.
Dra komt uw Heer en voert uw ziel naar huis.
Maak hier op aard' de Naam des Heren groot.
Houd wat gij hebt, wees trouw tot in de dood.