476 - Zijn liefde is wondervol voor mij
 

Vers 1
 F             Bes F
Liefde Gods! O, 'k zing van Uw genade
   C7             F
Over hen, die tasten naar het licht.
                 Bes
Ja, tot zondaars, met de vloek bela-den,
    F   C7        F
Wendde Gij Uw vriend'lijk aangezicht.
Refrein
 F            Fdim C7
Zijn liefd' is wondervol voor mij!
                F
Zijn liefd' is wondervol voor mij!

Mijn sterke Rots is Hij.
      Bes
Van zorgen maakt Hij vrij.
        F     C7  F
Zijn liefd' is wondervol voor mij.
Vers 2
Liefde Gods! Geopenbaard in Jezus,
Die voor ons Zijn kostbaar leven gaf,
Om te boeten 't kwaad door ons bedreven.
Dierb're Heiland, Gij droegt onze straf.
Vers 3
Liefde Gods! Gij balsem voor de ziele,
Heil'ge liefde, die mij troost in smart,
Neem mijn leven tot Uw dienst en glorie.
Vul met Heil'ge Geestesgloed mijn hart.