476 - Zijn liefde is wondervol voor mij
 
1 Liefde Gods! O, 'k zing van Uw genade
Over hen, die tasten naar het licht.
Ja, tot zondaars, met de vloek beladen,
Wendde Gij Uw vriend'lijk aangezicht.
 
Refrein Zijn liefd' is wondervol voor mij!
Zijn liefd' is wondervol voor mij!
Mijn sterke Rots is Hij.
Van zorgen maakt Hij vrij.
Zijn liefd' is wondervol voor mij.
 
2 Liefde Gods! Geopenbaard in Jezus,
Die voor ons Zijn kostbaar leven gaf,
Om te boeten 't kwaad door ons bedreven.
Dierb're Heiland, Gij droegt onze straf.
 
3 Liefde Gods! Gij balsem voor de ziele,
Heil'ge liefde, die mij troost in smart,
Neem mijn leven tot Uw dienst en glorie.
Vul met Heil'ge Geestesgloed mijn hart.