475 - Bidt slechts in de Naam van Jezus
 

Vers 1
Des
Bidt slechts in de Naam van Jezus.
As7          Dessus4 Des
God verhoort uw be ge-wis!------

Naam, die heilig en verheven
Es  Es7     As
Boven al-le namen is.
Refrein
Des        Ges  Des     As7sus4 As7
Je-zus, Mid-d'laar en  Ver - los -  ser,
Jezus, on - ze  Mid-d'laar en Ver - los - ser
             Des
In Hem vindt gij rust en vree (en vree).
          Ges   Es7
Bidt slechts in de Naam van Je-zus.
    Des     As7 Des Ges Des
God de Vader hoort uw be (uw be).
Vers 2
Is uw ziel door smart gebroken?
Is uw lichaam krank en mat?
In die Naam vindt gij genezing,
Zonschijn op uw doornig pad.
Vers 3
Voor de heil'ge Naam van Jezus
Siddert gans de duiv'lenschaar.
Vlucht in d' ure der verzoeking
Tot die Naam, zo trouw en waar.
Vers 4
Dierb're, zoete Naam van Jezus!
Eenmaal zal het gans heelal
Voor die Naam zich nederbuigen,
Volk'ren, eng'len, zonder tal.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)